Advanced TIFF Editor

Advanced
TIFF Editor

Advanced
TIFF Editor
PLUS

New versions:

Advanced Tiff Editor
3.17.12.20


Adv. Tiff Editor PLUS
4.17.12.20

Advanced Multipage TIFF (TIF) Editor

English - Multi-page TIFF Editor EN     Русский - Многостраничный TIFF редактор RU     Spanish - Multi-page TIFF Editor SP     Swedish - Flersidig TIFF Editor SW

Advanced TIFF Editor Software

 DOWNLOAD free trial File size: 33M  [without Virtual TIFF printer]
 DOWNLOAD free trial File size: 50M  [with Virtual TIFF printer]
 ORDER full version $49 personal, $79 business, $1200 site
 
Web Online Help
 Features , Screenshots , video tutorial multipage tiff editor Video Tutorials, History

 Awards , Testimonials , Press Release, PAD file

TIFF, PDF granskare, editerare och konverterare


for windows 95, 98, me, nt, 2000, xp Compatible with Windows 8 Compatible with Windows 10

    Advanced TIFF Editor är en FAX, TIFF, PDF, EPS, PS, AI, GIF, DCX granskare, editerare och konverterare, ger dig en fullständig lösning för granskning, editering, utskift, sparning och konvertering.
Du kan skicka fax genom att skriva ut till "FAX skrivare" (Windows Fax Driver).
Advanced TIFF Editor kan redigera alla typer av FAX bilder, flersidiga FAX och TIFF-bilder (rev.6.0, Packbits , LZW, CCITT G3 och G4) med RGB, CMYK, B / W, animerade GIF. Även FAX (CCITT 3), G3F och G3N (Zetafax) format som stöds för läsning.
Advanced TIFF Editor stöder många FAX filformat. Bilder med 4, 8, 16, 32, 64, 128 och 256 palettfärger stöds.
Bildersom visas på skärmen kan skickas direkt till en skrivare som som stöds av ditt OS. Storlek, område och position justeras via utskriftsdialogen.
Advanced TIFF Editor kan konvertera FAX, TIFF, PDF, EPS, PS, AI, GIF, DCX filer till standard TIFF/FAX format, JPEG format (RGB, GrayScale, YCbCr, CMYK, YCbCrK), PNG, BMP, PCX, GIF, PostScript (PS, EPS), Adobe PDF format (PDF), DIB, RLE, TGA (TARGA, VDA, ICB, VST, PIX), Portable Bitmap PBM, PGM och PPM.
Advanced TIFF Editor kan editera inlästa bilder: extrahera, flytta, infoga, ta bort, rotera, vända, invertera sidor, infoga text, radera, korrigera.
Twain support för skannrar och digitalkameror.
Advanced TIFF Editor är en snabb och effektiv visare och konverterare för Windows 9x/Me/NT/2K/XP/Vista.

Filformat som stöds för inläsning: FAX, TIFF, PDF, EPS, PS, AI, GIF, DCX.
Bild laddar från URL.
Filformat som stöds för sparning: FAX, TIFF, GIF, JPEG, PNG, BMP, PS, PDF, PCX (DCX), DIB, RLE, TGA, PBM, PGM och PPM.
TIFF-komprimering som stöds: rev.6.0, Packbits, LZW, CCITT G.3 and G.4.
Färgdjup som stöds:
1 Bit (svart/vit),
4 Bit (16 colors/gråskala),
8 Bit (256 colors/gråskala) and
24 Bit (16,7 mil. färger), transparens.
Visa funktioner: Scroll (med markörkontrolltangenter, rullningslister ), zooma (+/- tangenter, menyfunktioner eller rita ett rektangulärt område), antialiasing, rotation (90 och 180 °), flip, invertera.
Justera automatiskt DPR för inlästa/scannade bilder.
Zoom filter.
Dra vertygsfält (till en vänster, höger, övre sida).
Sidlista (thumbnails).
Fillista (thumbnails).
Bilder hämtade från TWAIN scanner och WIA scanner och kamera.
Många parametrar för arbete med scanner.
Advanced TIFF Editor tillåter insättning av text.
Utskriftsfunktioner : Optimerad för sidstorlek, godtyckligt område/storlek/läge, förhandsgranskning.
Utskift - skriv ut flersidig TIFF fil som en utskift.
Lagring av utskriftsparametrar.
Utskrift av Wang Anteckning.
Utskift av flera kopior.
Utskift av den aktuella skärmen
Special functions: Open dialog with preview, transformation and editing, TIFF tag analyzer and editor (individual tags).
Speciella funktioner: Öppna dialogen med förhandsvisning, omvandling och redigering, analysera och redigera TIFF-tagg (individuella taggar).
Räta upp bild (att korrigera bild som var skev från faxöverföring, skanning, etc).
Ta bort brus och ta bort Isolerade bildpunkter.
Markeringsverktyg (för att skriva ut ett markerat område, till exempel).
Rensa av ett utvalt område på alla de markerade sidorna (Ctrl + Del).
Arbeta med valda områden (gör det möjligt att ta bort, kopiera, klippa ut, klistra in, beskära, skriva ut).
Klista in som Sida och Klista in som Bild.
Flytta och ändra storlek på infogade bilder.
Suddgummiverktyg för bildkorrigering (form, storlek, färg).
Ritverktyg (objekt, färg, fylla, ram, markera)
Anteckningsverktyg (objekt: höjdpunkt, linje, box, ellips, bild, text, linjal, polyline (öppen polygon), också bra för frihandmålning, vinkelmätning, memo - flera rader text, textobjekt med datum och/eller tid, stämpel).
Dela en flersidig TIFF-fil.
Slå samman ensidiga eller flersidiga TIFF-filer till en TIFF-fil.
Visa, Spara och Öppna flersidiga TIFF-filer.
Rotera bild i steg om 90 grader.
Anpassad rotation.
Konvertera till 24 bit, till grå, svart och vitt.
Justera fäger.
Effekter.
Vänd bild.
Negativbild.
lägg till marginaler.
Beskär automatiskt kantutrymmet
Auto Crop Black Border
Batch bearbetning (endast för Företagsversionen)
Fleranvändarinställningar.
En eller flera kopior av programmet åt gången.

 

Program funktioner

 
for windows 95, 98, me, nt, 2000, xp Compatible with Windows 8

BILDFORMAT SOM STÖDS

FAX, TIF (TIFF), PDF, EPS, PS, AI,
GIF, DCX (flersidiga)
JBIG filer
DICOM filer (*.dcm;*.dic;*.dicom)
Öpnar alla de vanliga filformaten (*.jpg; *.jpeg;*.pcx; *.bmp; *.ico; *.cur; *.png; *.wmf; *.emf; *.tga; *.pxm; *.wbmp; *.jp2; *.j2k; *.dcx; *.crw ...)
Stöd för följande TIFF-komprimeringar:
rev.6.0, Packbits, LZW, CCITT G.3 och G.4, ZIP, AdobeZIP
Möjlighet att spara flersida TIFF-filer med olika komprimering för varje sida
Färgdjup:
1 Bit (svart/vit),
4 Bit (16 färger/gråskala),
8 Bit (256 färger/gråskala) and
24 Bit (16,7 mil. färger), transparens.
Förhandsgranskning innan en fil öppnas
Hämta bild från URL
Programmet kan öppna lösenordsskyddade PDF-filer


SPARAR TILL FÖLJADE FORMAT

FAX, TIFF, GIF, JPEG, PNG, BMP
PCX, DIB, RLE, TGA, PBM, PGM and PPM
Adobe PDF format (PDF)
PostScript (PS, EPS)
Wireless Bitmap (WBMP)
Flersidig PCX (DCX)


BILDVISNING

Image drag and move quick panning
Snabb panorering i bild vid dra och flytta
Scrollning (med piltangenterna, rullningslister)
Zooma bilden för att passa skärmens bredd, höjd, eller båda sidorna
Zoom in, out, or to image actual full size
Zooma in, ut, eller visa i verklig storlek
Svartvit bild med kantutjämning för ökad visning av gråskala
Färgbild med kantutjämning och utjämning för förbättrad visning vid zoom
Zoom filter för redigeringslägen (anteckning, rita, radera).
Rotera vänster, höger, upp och ned (180Щ
Anpassad rotering
Rotera markerat område.
Vänd vertikalt och horisontellt
Negativ bild
Behåll bildförhållande för bilder med olika horisontella och vertikala upplösningar (Auto kalibrering DPI)
Förstoringsglas
Color Management System (CMS)
Flyttbara vektygsfält (till vänster, höger eller ovanför).
Redigering i miniatyrstorlek.
Inställningar för bildcache.
Lista för senast använda.
Sidlista (thumbnails).
Fillista (thumbnails).
Fillista med operationer (spara, ladda).
Val för startläge.
Knappar för "Nästa fil" och "Föregående Fil" i verktygsfält.
Hämta bilder från TWAIN skannrar och WIA skannrar och kameror.
Många parametrar för arbete med skanner.
Visa rutnät.
Stöd för dubbla bildskärmar
Stöd för system med bara 256 färger
Staplade sidor
Navigator
Flersidig scroll
Lista över senast använda (MRU)
Kommando för bästa passning
Senast använda Zoom
Behåll position


FLERSIDIG BILD MANIPULATION

Programmet gör det möjligt att kopiera och klistra in (bifoga) flera utvalda sidor
Infoga/Bifoga ny bild sida från skanner, Windows Urklipp, eller befintlig fil
Infoga, flytta eller ta bort en sida
Dela en flersidig TIFF-fil
Sammanfoga ensidiga eller flersidiga TIFF-filer till en TIFF-fil.
Visa och spara flersidiga filer
"Spara/exportera sida" exporterar alla markerade sidor
Flersidig färgjustering.
Dela sida
Beskärning för alla markerade sidor
Omvänd sidor
Välj udda och jämna sidor
Välj sidintervall
Flytt sidor (i häfte)
Sidhantering
Radera alla tomma sidor


BATCHHANTEING

Ta bort brus
Ta bort isolerade pixlar
Ändra storlek
Räta upp
Konvertering
Beskär
AutoBeskär
Rotera/Vänd
Färgdjup (24 bit, 8 bit, grå, S&V - 3 lägen)
Justera färger (Kontrast, Ljusstyrka, Nyans, Mättnad ...)
Effekter (Användarfilter, Bump map, Lins, ...)
Dela sidor
Flytta sidor
Omflyttning av sidorna (i häfte)
Omvänd sidor
Kombinera anteckningar och bakgrund
Lägg till text (Vattenstämpel)
Storlek på canvas


VIRTUELL SKRIVARE

Namn - "GraphicRegion TIF printer"

Gör det möjligt att skriva ut dokument (t.ex. .pdf, .doc, xls, .txt, etcũ från alla program till "TIFF printer" och det kommer automatiskt att öppnas i Advanced TIFF Editor.

BILDREDIGERING BEHANDLING

Markera och beskär område
Automatisk beskärning av kantutrymme
Automatisk beskärning av svarta kanter
Räta upp bilder (för att korrigera bilder som var skev från faxöverföring, skanning, etc).
Upprätning med finjustering
Rensa bild - Ta brus och isolerade bildpunkter .
Insättnig av text (TEXT läge)
Ändra storlek på bild
Ändra storlek på canvas
Raderingsverktyg för bildkorrigering (med färgval).
Konvertera till 24 bit, till grå, svart och vitt.
Färgjustering, Effekter..
Lägg till marginaler.
Importering av Text till Grafik
Radera filer
Slå samman sidor
Funktion för "Auto beskär linje"
Ändra upplösning utan att ändra storlek
Kryptera och dekryptera.
Auto utjämna
RIT-läge (markera, linje, rektangel, ellips, frihand, polyline, bågar, bezier)
Anpassning av "RIT"-läge för att arbeta med en surfplatta


ANTECKNINGAR - LÄSNING och SKRIVNING

Linje, cirkel, ellips, text, klisterlapp, och frihandsteckning
Markera regionen, bild, linjal, polylinje
Vinkel, memo, datum/tid
Radera text och vattenstämpel på bild
'Transparent Vit' egenskap för bildstämpel (att infoga signatur)
Sammanfoga en bild permanent
Wang och Kodak Imaging (även känd som Imaging for Windows) kompatibel
Stamp annotation properties manager
Måttenheter
Sök anteckning i filer.
Antialiasing på objekt
Autostorlek för textobjekt
Flytta och ämdra storlek på infogade bilder.
Informationsanteckning för thumbnails.
Avancerade egenskaper för anteckningsobjekt
Stämpel (Position, Offset, Vinkel ...)
Flerradig text stämpelanteckning.
infoga anteckning på alla valda sidor.
Genomskinlighet
Sök-kommando(att hitta anteckningar i den aktuella filen)
Linjer och pilar
Skapa bildobjekt från markerat område (Urvalsmeny)


MARKERINGSVERKTYG

Skriv ut valt område
Genomför kopiering, klista in, beskär, editera, rotera, ta bort
Bild hantering
Rensa markerat områda på alla valda sidor (Ctrl + Del).
Spara markering till fil
Hämta markering från fil
Anpassad markering
Läge | Välj (rektangel, cirkel, polygon, lasso, trollstav)
Trollstav


UTSKRIFT

Skriv ut mitt på sidan
Skriv ut verkligstorlek eller anpassa till papperstorleken
Skriv ut med anteckningar
Optimerad för sidstorlek, godtyckligt område/storlek/läge
Förhandsgranska, atomatisk orientering
Skriv ut flersidig TIFF som en utskrift
Skriv ut det som syns på bildskärmen
Lagring av den senast använda skrivare och pappersstorlek.
Lagring av utskriftsparametrar (profil)
Visar sidnummer vid utskrift.
Snabbutskrift (skriv ut utan dialogrutor)
Förinställningar för dialogrutan Skriv ut.
Val av standardskrivare i verktygsfältet (Snabbutskrift)
Jämföra
Skriv ut nummerföljd
Skriva ut från kommandoraden (/print)


ÖVRIGA

Textigenkänning OCR (Verktygsmenyn)
Flersidig textigenkänning (OCR)
Hämta från bildskärm
Mätverktyg (längd, area, kalibrera)
Välj filassociation för filer som ska öppna Advanced TIFF Editor vid dubbelklicka
Kontroll av filassociation
Läser och editerar TIFF taggar (visa, lägg till, ta bort, ändra)
Inställningar för flera användare
Anpassning: menysnabbtangenter (genvägar), verktygsfält
Möjlighet att låsa filen vid redigering
Programmet gör det möjligt att skicka via e-post antingen alla eller valda sidor
E-sändning med hjälp av MAPI och OLE (Outlook)
Händelser för skrollhjul
Zooma med skrollhjulet (mitten eller pekaren)
Invertera skrollhjulet
Dagens tips
Påminnelse om uppgradering
Menu and Toolbar customization
Anpassa menyn och verktygsfältet
Kommandoradsparametrar
Anpassa menyn
Använd automatiska åtgärder vid sparning
Lägg till sidfot (med filnamn) vid sparning
Anpassning av lista med filtyper (fliken Sparning 2)
Administrationsverktyg (Inställningar)
Uppdateringar GRATIS (ETT ÅR)

    There is version with extended features:

Advanced TIFF Editor PLUS

"Advanced TIFF Editor PLUS" has all feature of "Advanced TIFF Editor" but allows to work with BIG MULTIPAGE files.

 

 

Related links

 
Free DOWNLOAD File size: 33M Without "Virtual TIFF printer" (there is ability to download necessary files during installation)
Free DOWNLOAD File size: 50M With "Virtual TIFF printer"

BUY NOW Advanced TIFF Editor $49 personal, $79 business, $1200 site license

Web Online Help
All Features Screenshots video tutorial multipage tiff editor Video Tutorials History
Awards Testimonials Press Release PAD file

100% Customer Satisfaction Guaranteed

 

Screenshots (click thumbnails to see big image)

 
1. Main Window

multipage TIFF editor

2. Advanced Save dialog.

multi-page TIFF editor

3. Print dialog.

Print for FAX and TIFF files

4. User settings

tiff editor settings

 

 

Using this tool, you can multipage tiff convert, batch processing, image view, multi-page image manipulations, imaging annotations, print, windows picture and fax viewer replacement.

Using warez version, crack, warez passwords, patches, serial numbers, registration codes, key generator, pirate key, keymaker or keygen for Advanced TIFF Editor licence key is illegal and prevent future development of Advanced TIFF Editor.

tiffeditor_plus    editor for multipage files    download tiff editor for multipage files   

tiff editor multipage    tiff editor

 

 

SUBSCRIBE

to our free
monthly newsletter
to get discount
 


like us on facebook discount
and get
10% Discount

Follow us:

Follow us @Graphicregion  Follow us on facebook

   

Bookmark and Share
 

 
 

Links

  Copyright © 1997-2018 Graphic-Region Development. All rights reserved.
  Terms of use Privacy statement.